Inštalácia nového typu motozvodidiel

Zadávateľ: Spemax

Miesto: I/11, sedlo Skřítek

Vykonané práce: Jako první v republice jsme instalovali certifikovaná svodidla se zvýšenou ochranou proti podjetí motocyklistů JSAM-M/H1. Jde o ucelený systémem jednostranného ocelového svodidla se zádržností H1 vycházející z typu JSAM (ArcelorMittal). Systém je doplněn o spodní pásnici, která tím, že zakrývá mezeru mezi svodnicí AM a povrchem terénu, tvoří ochranu proti podjetí motocyklistů. Vzhledem k tomu, že systém vychází z již zavedeného systému JSAM, je pásnice vyrobena z plechu tl. 2,8 mm stejně jako svodnice. Průřez svodnice AM je shodný se svodnicí NH4. Jediným rozdílem je tloušť- ka plechu, z kterého se svodnice vyrábí. Svodnice NH4 a AM lze v případě potřeby vzájemně přímo spojit.

Zvodidlá D2 km 55,3 – 50,3

Zadávateľ: Alpine Bau

Miesto: D2

Vykonané práce: Instalace jednostranných i oboustranných svodidel na dálnici D2 km 55,3 – 50,3 vlevo.

Výmena zvodidiel D1, R46

Zadávateľ: Ermitom Road

Miesto: R46, D1

Vykonané práce: Instalace nových svodidel ocelových i betonových.

Zvodidlá I/35 Valašské Meziříčí – Lešná

Zadávateľ: IDS Olomouc

Miesto: Sil. I/35

Vykonané práce: Instalace jednostranných svodidel JSNH4/N2 a oboustraných OSAM/H1.